Toimintasuunnitelma 2020

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1.2020-31.12.2020
Joutsan Seudun Super ao 412 ry
 
Johdanto
Jäsenille tiedotetaan kokouksista ja tapahtumista paikallislehden järjestöpalstalla ja oman ammattiosaston nettisivuilla sekä facebookissa. Innoitetaan jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutuksiin mitä esim. Super tarjoaa.
 
Hallitustoiminta
Pidetään sääntömääräiset syys- sekä kevätkokoukset. Ennen sääntömääräisiä kokouksia hallitus kokoontuu. Tarvittaessa pidetään myös useammin hallituksen kokouksia, esim. ennen tapahtumia. Kokouskutsun saavat hallituksen varsinaiset – ja varajäsenet, pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä taloudenhoitaja. 
 
Jäsenhankinta
Jäsenistöä kehoitetaan jäsenhankintaan työpaikoillaan. Uudet opiskelijat huomioidaan ja kerrotaan Superista. Pyritään saamaan jäseniä liittymään yhdysjäseneksi.
Jokaisessa työpisteessä olisi hyvä olla vähintään yksi yhdysjäsen, joka huolehtii SuPer-materiaalin esillepanosta.
 
Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta
Ammattiosasto ja luottamustoimijat ottavat tarpeen vaatiessa kantaa jos jotain ilmenee. Jos työpaikoilla ilmenee esim. epämääräisiä määräaikaisia työsuhteita tai harmaata ylityötä. Jokaisella Superilaisella on oikeus saada apua luottamusmiehiltä.
 
Suhdetoiminta
Yhteistyötä tehdään järjestöjen ja päättäjien kanssa. Koulutuksissa ja Superilloissa tulee uusia suhteita muihin ammattiosastoihin.
Ammattiosasto järjestää jäseniltoja tarpeen vaatiessa.
 
Koulutustoiminta
Toimihenkilöitä kannustetaan osallistumaan heille suunnattuihin koulutuksiin, esim. ammattiosastoaktiivit ja puheenjohtaja. Yhdysjäsenille on oma koulutus. Kotihoidossa työskenteleviä kannustetaan kotihoidon koulutuspäiville, johon ao kustantaa 2 jäsentä. Opintopäiville ammattiosasto kustantaa 2 jäsentä. Hyviä koulutusideoita löytyy mm. Super lehdestä sekä Diabetesliitosta. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua muihinkin koulutuksiin ao:n kustantamana. Ilmoittamalla halukkuutensa koulutukseen jollekin hallituksen jäsenelle, jolloin asia käsitellään hallituksen kokouksessa. 
 
Tiedotustoiminta
Sääntömääräisistä kevät– ja syyskokouksista ja virkistystoiminnasta tiedotetaan aina paikallislehti Joutsan seudussa 2viikkoa ennen tapahtumaa. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla ja ammattiosaston sivuilla sekä facebookissa. Instagram ja Twitter on käytössä myös. Super-lehteen kaikki ilmoitukset mahdollisuuksien mukaan.
 
Opiskelija – ja nuorisotoiminta
Nuorissa on jatkuvuus. Kannustetaan nuoria opiskelijoita liittymään Superiin ja innoitetaan nuoria osallistumaan Super-nuoriin. Ammattiosastomme järjestää nuorille toimintaa, mm. ruokailu.
 
Sosiaalinen toiminta
Työpisteet huolehtivat omien jäsenten muistamiset. Syntymäpäivämuistamiset viidestäkymmen 60v, vauvamuistamiset ja eläköitymiset. Muut mahdolliset muistamiset, jotka hallitus päättää erikseen. Kaikki muistamiset ovat samanarvoisia, 30€ lahjakortteja. Poisnukkuneille huolehditaan adressit. Eläkejäseniä muistetaan jollain pienellä, esim. postikortilla.
 
Virkistystoiminta
Virkistystoimintaa järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan. Opiskelijajäsenet ovat myös tervetulleita.
SuPer-nuoret järjestävät toimintaa alle 35-vuotiaille jäsenille.
Syys- ja kevätkokouksien yhteydessä on ruokailu.
 
PR -toiminta
PR -toiminnan tarkoituksena on tuoda enemmän Superia ja ammattiosastoamme näkyviin esim. markkinoilla joita järjestetään seudulla sekä kansainvälisenä lähihoitajapäivänä vuoden alussa.
 
Taloudellinen toiminta
Ammattiosaston tuloina on liitolta saadut jäsenmaksupalautteet.