YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO KUNTA- ETTÄ YKSITYISSEKTORIN

Kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtoekielto tiistaista 6.2. klo 7.00 alkaen

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) voimassaolo päättyi 31.1.2018. Koska neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet SuPerin tavoitteiden mukaisesti, on SuPer päättänyt julistaa kyseisen sopimusalan kaikille työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa tiistaina 6.2. klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Ylityö- ja vuorovaihtokiellon aikana ei tehdä ylityötä, ei vaihdeta työvuoroja.

Lue lisää täältä

Neuvottelukierros 2017-2018

ERTO, SuPer ja Tehy: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualojen työpaikoilla 8.2. klo 7.00 alkaen

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan torstaina 8.2. kello 7 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda työvuoroja. Muuten ammattiliittojen jäsenet hoitavat normaalisti työvuoronsa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimenpide.

Olemme koonneet sivuillemme toimintaohjeet ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskien. Uusimman tiedon löydät aina SuPerin nettisivulta ja some-kanavista.

Työtaistelutoimiin liittyvissä erityiskysymyksissä voit soittaa SuPerin päivystysnumeroon 09-2727 9220.Numero on käytössä 5.2. alkaen. Päivystysaika on klo 9.00–16.00 ja klo 20.00–22.00.

Vuoronvaihto- ja ylityökiellon aikana potilas-, asiakas- ja lapsiturvallisuusasioissa sekä mitoitus- ja kuormitusasioissa päivystetään 5.2. alkaen numerossa 09 2727 9170.Tämä päivystysnumero on avoinna arkisin klo 14–16 ja klo 20–22.