S.postia liitosta: Vuoronvaihto/määräyslomake kuntasektorille

SuPer on julistanut kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteleville jäsenilleen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Mikäli työnantajasi pakottaa sinut jäämään ylitöihin tai vaihtamaan vuoroa, on liitto laatinut ohjeet ja lomakkeet täytettäväksi näitä tilanteita varten.